FAST RETOUCH PRO - Giá: 800k/ Máy - Liên hệ: 0368523303 để mua sản phẩm và hỗ trợ cài đặt

FAST RETOUCH PRO - Giá: 800k/ Máy - Liên hệ: 0368523303 để mua sản phẩm và hỗ trợ cài đặt -Fast Retouch Pro Panel - Công cụ edit mạnh mẽ dành cho các nhiếp ảnh gia và người chỉnh sửa ảnh. Bao gồm nhiều kiểu chỉnh sửa AI, thủ công và nhanh chóng với trên 500 chức năng khác cho Photoshop

Pro S ngữ pháp Tiếng Anh cô Mai Phương

LỜI NÓI ĐẦU Các em thân mến! Theo tinh thần đổi mới, đề thi tiếng Anh trở về dạng trắc nghiệm những năm trƣớc nhƣng với số lƣợng câu hỏi ít hơn (50 câu hỏi). Nội dung đề thi có sự xuất hiện của không ít các câu hỏi nằm trong chƣơng trình SGK, tăng cƣờng độ phân hóa và có các câu hỏi mở. Phần kiểm tra kiến thức cơ bản dùng để xét tốt nghiệp và phần nâng cao để sàng lọc thí sinh trong tuyển sinh vào các trƣờng đại học, cao đẳng. Đề thi đảm bảo cả bốn mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Nhằm giúp các em chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi THPTQG, tác giã đã xây dựng khóa học trực tuyến trên website Moon.vn (PRO-S) bao gồm các chủ điểm đặc trƣng nhƣ: Anh văn 12, ngữ pháp cơ bản, ngữ âm, rèn kỹ năng đọc hiểu, điền từ, chuyên đề từ gần nghĩa trái nghĩa hay tìm lỗi sai. Mỗi đơn vị bài giảng trong khóa học gồm: video bài giảng, bài tập luyện tập và thi Online. Cuốn sách này sẽ bám sát theo khóa học NGỮ PHÁP TIẾNG ANH thuộc PRO-S. Riêng phần ngữ pháp gồm 2 cuốn và toàn bộ chƣơng trình PRO-S gồm 4 cuốn:  Tập 1: Ngữ pháp tiếng Anh (Tập 1)  Tập 2: Ngữ pháp tiếng Anh (Tập 2)  Tập 3: Chuyên đề đọc hiểu  Tập 4: Chuyên đề ngữ âm, từ đồng nghĩa trái nghĩa và tìm lỗi sai Sách PRO-S sẽ tiết kiệm thời gian chuẩn bị cho buổi học của các em, tránh việc thất thoát tài liệu do in rời quá nhiều tệp tin nhỏ và giúp các em dễ dàng theo dõi tiến độ học tập của mình. Quan trọng hơn, các em có thể mang sách theo mọi lúc, mọi nơi. Ngƣời ta nói rằng: bản chất của thành công trong việc học một ngoại ngữ đó chính là cơ hội được đắm chìm trong ngôn ngữ đó. Hàng năm, tác giả luôn cập nhật và làm mới giáo trình, tài liệu, bài giảng. Và chắc chắn rằng, bộ sách PRO-S với những đặc điểm ƣu việt sẽ giúp các em học tập dễ dàng hơn và tiến thẳng tới đích một cách nhanh chóng. Hy vọng các em sẽ cảm nhận đƣợc sự tâm huyết của tác giả trong từng bài giảng của khóa học này. Chúc các em thành công! MỤC LỤC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO TỪ YÀ TỪ LOẠI .................................................................... 4 CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC TỪ LOẠI CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH.................................. 29 BÀI 1: DANH TỪ ............................................................................................................... 29 BÀI 2: TÍNH TỪ ................................................................................................................. 51 BÀI 3: TRẠNG TỪ ............................................................................................................. 84 BÀI 4: CẤP SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ ............................................... 115 BÀI 5: ĐẠI TỪ.................................................................................................................. 123 BÀI 6: MẠO TỪ................................................................................................................ 148 CHUYÊN ĐỀ 3: THÌ CỦA ĐỘNG TỪ ............................................................................. 176 BÀI 2: THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)......................................................... 180 BÀI 3: THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (SIMPLE PAST) & QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (PAST CONTINUOUS) ................................................................................................................ 184 BÀI 4: THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH ........................................................................... 188 BÀI 5: THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN ....................................................... 191 BÀI 6: THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH & QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN... 193 BÀI 7: THÌ TƢƠNG LAI ĐƠN ........................................................................................ 196 BÀI 8: THÌ TƢƠNG LAI TIẾP DIỄN, TƢƠNG LAI HOÀN THÀNH & TƢƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN............................................................................................. 199 CHUYÊN ĐỀ 4: CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐỘNG TỪ............................................................... 240 BÀI 1: PHÂN TỪ .............................................................................................................. 240 BÀI 2: CÁCH DÙNG BE-HAVE-DO .............................................................................. 249 BÀI 3: CÁC LOẠI ĐỘNG TỪ.......................................................................................... 259 BÀI 4: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU............................................................................... 270 BÀI 5: ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU ................................................................................. 283 BÀI 6: DANH ĐỘNG TỪ................................................................................................. 293 BÀI 7: CÁC CẤU TRÚC VỚI ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ DANH ĐỘNG TỪ .... 303 BÀI 8: SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ ............................................... 312 PHỤ LỤC.............................................................................................................................. 323 Disclaimer: No Copyright Infringement Intended, All Rights Reserved to the Actual Owner. This content has been shared under Educational And Non-Profit Purposes Only. • For Copyright Content Removal Please Contact the Original Poster (OP) dvsfree have no control over the shared content and nature of the external sites.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Tìm cửa hàng
Gọi miễn phí
Chat Facebook
Chat trên Zalo