Showing posts from June, 2021

Pratik Naik - Actions Photoshop

Pratik Naik - Actions Photoshop Chia sẻ một set action của nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Disclaimer: No …

Retouch Pro Panel ( The Pro Panel )

Retouch Pro Panel ( The Pro Panel ) 16 Bit Luminosity & Color Masks Với một loạt các mặt nạ Màu…

Giải mã đoạn JavaScript đã được mã hóa

Giải mã đoạn JavaScript đã được mã hóa Phần 1: các trang decode và encode Javascript: http://dean.e…

The Retouchers Workflow Toolkit

The Retouchers Workflow Toolkit The Retouchers Workflow Toolkit Trang chủ: https://proedu.com/produ…

Chia sẻ Plugin làm đẹp da Imagenomic Professional

Chia sẻ Plugin làm đẹp da Imagenomic Professional Plugin Suite Build 1736 Chia sẻ Plugin làm đẹp da…

Hướng dẫn cài đặt Exposure X6 v6.0.4.178 Windows X64

Hướng dẫn cài đặt Exposure X6 v6.0.4.178 Windows X64 Exposure X6 Bundle 6 full version standalone/b…

KHOÁ HỌC VIẾT PANEL + TẶNG KÈM KHÓA HỌC PTS + SÁCH CODE SẴN TRONG PHOTOSHOP

KHOÁ HỌC VIẾT PANEL + TẶNG KÈM KHÓA HỌC PTS + SÁCH CODE SẴN TRONG PHOTOSHOP   Bạn sẽ đựợc học gì kh…

Skin AirBrush Photoshop Actions

Skin AirBrush Photoshop Actions Tham khảo trang web: https://elements.envato.com/pt-br/skin-airbrus…

Load More That is All
Tìm cửa hàng
Gọi miễn phí
Chat Facebook
Chat trên Zalo